Monthly Archives: januar 2019

Godt Nytt År!

Godt Nytt År!

Jeg har, antagelig i likhet med deg, mange drømmer, planer og ønsker for det nye året. Men så var det dette med prioritering. Tiden er knapp, og det er så mye man har lyst til å gripe fatt i. Mitt nyttårsforsett er at jeg skal bli flinkere til å se det vakre rundt meg, i stedet for å irritere meg…

mer info