Tenkt deg ut med motorsaga? Les dette før du feller trær!

Tenkt deg ut med motorsaga? Les dette før du feller trær!

Tenkt deg ut med motorsaga? Les dette før du feller trær!

Skygge, løvfall og råtne greiner – det kan være mange grunner til at treet ikke lenger fortjener en plass i hagen.  Enkelte steder er det ikke lenger lov å felle egne trær over en viss størrelse, så les dette før du griper til motorsaga!
Ganske så ubemerket har nemlig Plan- og bygningsetaten slått fast at det ikke er lov å felle trær, dersom treet står i et område som reguleres av for eksempel småhusplanen fra 2013. Ettersom dette gjelder mer enn 29 000 eiendommer så har det faktisk stor betydning. Opprinnelig har man ønsket å forhindre snauhogst i forbindelse med eiendomsutvikling, men nå gjelder et generelt forbud mot felling av trær.
Forbudet gjelder alle trær som har en omkrets på mer enn 90 cm målt en meter over bakken. Ønsker du å felle et slikt tre må du søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon. En slik søknad koster 5640 kroner.
Søknaden må inneholde:
– En begrunnelse for hvorfor du ønsker å felle treet
– En beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
– Et foto av treet
– Dokumentasjon fra arborist/trepleier, hvis begrunnelsen for felling er treets tilstand.
Hugger du treet uten å ha innhentet tillatelse kan det vanke bøter, pålegg om replanting av tilsvarende tre og i ytterste fall politianmeldelse.
Med andre ord – sjekk om din eiendom er omfattet av forbudet før du griper til motorsaga. Det holder ikke at du og naboene er enige om at treet tar all sol og må vekk! Det kan bli veeeldig dyrt….
Lurer du på hva hvilke reguleringsplaner som gjelder for din eiendom kan du sjekke her:

Kommenter

Melding
Name
E-mail
Website